Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho EWD-Compass B.V., chủ sở hữu của www.ewd-compass...com

1) Đảm bảo quyền riêng tư

Đảm bảo quyền riêng tư của khách truy cập www.ewd-compass.com là một nhiệm vụ quan trọng đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi mô tả trong chính sách bảo mật của mình những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

2) Đồng ý

Thông qua các thông tin và dịch vụ trên www.ewd-compass.com sử dụng, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và các điều khoản và điều kiện chúng tôi đã bao gồm trong tài liệu này.

3) Câu hỏi

Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin, hoặc có câu hỏi về chính sách bảo mật của EWD-Compass B.V. và cụ thể là www.ewd-compass.com, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua e-mail. Địa chỉ e-mail của chúng tôi là thông tin@ewd-compass...com.

4) Giám sát hành vi của khách truy cập

www.ewd-compass.com sử dụng các kỹ thuật khác nhau để theo dõi những người truy cập trang web, cách khách truy cập này cư xử trên trang web và trang nào được truy cập. Đây là một cách làm việc phổ biến cho các trang web vì nó cung cấp thông tin góp phần vào chất lượng trải nghiệm người dùng. Thông tin chúng tôi đăng ký, thông qua cookie, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và các trang đã truy cập.
Chúng tôi cũng theo dõi nơi khách truy cập truy cập trang web lần đầu tiên và họ rời khỏi trang nào. Chúng tôi giữ thông tin này ẩn danh và không liên quan đến thông tin cá nhân khác.

5) Sử dụng cookie

www.ewd-compass.com đặt cookie với khách truy cập. Chúng tôi làm điều này để thu thập thông tin về các trang mà người dùng truy cập trên trang web của chúng tôi, để theo dõi tần suất khách truy cập quay lại và để xem trang nào đang hoạt động tốt trên trang web. Chúng tôi cũng theo dõi những thông tin mà trình duyệt chia sẻ.

6) Vô hiệu hóa cookie

Bạn có thể chọn tắt cookie. Bạn làm điều này bằng cách sử dụng các khả năng của trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các tùy chọn này trên trang web của nhà cung cấp trình duyệt của bạn.

EWD-map-Hà Lan
EWD-Compass B.V. Everdenberg 7
4902 TT Oosterhout
Hà Lan
Điện thoại +31 (0)162 466 844
EWD-bản đồ-Trung Quốc
EWD-Compass Trung Quốc Phòng 12B03
Tòa nhà Quốc tế Thượng Đông 1
Số 1926 Đường Canghai
315041 Ninh Ba, Trung Quốc
Bản đồ EMCD-Việt Nam
EWD-Compass Việt Nam Không có SAV8-0906 khối 8
The Sun Avenue apt bld
28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú,
TP. Thủ Đức, TP.
Điện thoại +84 (28) 2235 8168