Alles wat je moet weten over certificeringen en keurmerken bij import

Certificeringen en keurmerken in China en Vietnam

Bij het importeren van goederen en het betreden van de Europese markt, kan je te maken krijgen met bepaalde keurmerken en certificeringen. Dit is afhankelijk van het type product, en de vereiste documentatie in de afzetmarkt. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de vereiste normen en de verschillende niveaus van keurmerken en certificeringen

Keurmerken en certificeringen op drie verschillende niveaus

Het is belangrijk om de specifieke eisen en regelgeving van de afzetmarkt te begrijpen om succesvol te kunnen importeren en te voldoen aan de vereiste normen voor kwaliteit, veiligheid en milieubescherming. Over het algemeen worden keurmerken en certificeringen op drie verschillende niveaus beoordeeld: product, productieproces en marktgericht. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende varianten:

Product

  • CE

De “CE-markering” is een conformiteitsmarkering die aangeeft dat een product voldoet aan de essentiële eisen van de toepasselijke Europese wetgeving. Het wordt vaak gezien als een paspoort dat aangeeft dat een product vrij kan worden verhandeld binnen de Europese Economische Ruimte (EER. Het is belangrijk op te merken dat de CE-markering geen kwaliteitskeurmerk is, maar eerder aangeeft dat een product voldoet aan de minimale wettelijke eisen.

  • REACH

 REACH staat voor “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” . Het belangrijkste doel van REACH is om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. Bedrijven die aan REACH moeten voldoen, moeten zorgen voor naleving van de registratievereisten, risicobeoordelingen uitvoeren en indien nodig alternatieven zoeken voor gevaarlijke stoffen. Het doel is om het gebruik van gevaarlijke chemicaliën te verminderen en de veiligheid van mens en milieu te verbeteren.

  • Prop 65

 Prop 65 verwijst naar Proposition 65. Een Amerikaanse wet die bedoeld is om consumenten te beschermen tegen blootstelling aan giftige stoffen. Als producten bepaalde chemicaliën bevatten die op de Prop-65 lijst staan, moeten bedrijven passende maatregelen nemen om consumenten te waarschuwen tegen mogelijke blootstelling. Het is belangrijk om te benadrukken dat Prop-65 geen direct verbod op verkoop van dit soort producten inhoudt, maar eerder dient als een transparantievereiste voor consumenten om hen te informeren over mogelijke risico’s.

  • RoHS

RoHS staat voor ‘Restriction of Hazardous Substances’ en verwijst naar de Europese richtlijn waarin het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur wordt beperkt.

  • FSC

Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) is ontworpen om ervoor te zorgen dat bossen op een ecologisch verantwoorde, sociaal rechtvaardige en economisch levensvatbare manier worden beheerd. Het FSC-keurmerk wordt toegekend aan producten die afkomstig zijn uit goed beheerde bossen die voldoen aan deze strenge normen van de FSC. Bovendien biedt het FSC-keurmerk een systeem voor consumenten, bedrijven en overheden om duurzame bosbouwpraktijken te ondersteunen en te bevorderen, en helpt bij het behoud van waardevolle bosgebieden over de hele wereld.

Productieproces

  • ISO

De term “ISO” staat voor de International Organization for Standardization, een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die internationale normen ontwikkelt en publiceert voor verschillende industrieën en sectoren. Een ISO-keurmerk is  bedoeld om consistentie, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid te bevorderen in producten, diensten en processen over de hele wereld. ISO-normen behandelen een breed scala aan onderwerpen en aspecten, waaronder kwaliteitsmanagement, milieubeheer, informatietechnologie, voedselveiligheid, gezondheidszorg, energiebeheer en nog veel meer.

  • BRC

BRC staat ook wel bekend als de Global Standard for Food Safety. 

Deze normering is een van de meest erkende en toegepaste certificeringstandaarden in de voedselindustrie. De BRC is ontwikkeld om de naleving van de voedselveiligheid te waarborgen en risico’s in de voedselproductieketen te verminderen

Marktgericht (Europese richtlijnen)

  • Social compliance

Social compliance verwijst naar het naleven van sociale normen, ethische principes en wettelijke vereisten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid binnen een organisatie of toeleveringsketen. De vraag naar het naleven van sociale normen groeit in het Westen en wordt steeds vaker verwacht in met name de detailhandel en productiefabrieken. Mensen worden zich steeds meer bewust van de omstandigheden waarin producten worden gemaakt of verkocht. Dit heeft invloed op de reputatie van een bedrijf.

Om diverse certificeringen en keurmerken te behalen is een goede samenwerking met een fabriek vereist. Met de juiste communicatie en begeleiding verloopt dit proces vlekkeloos en efficiënt!

Efficiënt importeren met EWD-Compass

EWD-Compass heeft ruime ervaring in het opstellen en begeleiden van projecten en kan jou begeleiden in het proces. Bovendien hebben wij goede relaties met de lokale instanties in China en Vietnam, zoals SGS, Tüv Rheinland, Bureau Veritas en overige Europees erkende testcentra. Zo zijn wij ook op de hoogte van alle details op de invoerrechten vanuit China.

Voor meer informatie over het importeren van goederen in de Europese markt, neem gerust contact met ons op!

Geïnteresseerd in veilig en efficiënt transport? Lees alles over effectief transport vanuit China en Vietnam.

相关文章
所有项目
荷兰地图
EWD-Compass B.V. Everdenberg 7
4902 TT Oosterhout
荷兰
中国地图
EWD-Compass 中国 12B03室
上东国际1号楼
沧海路1926号
315041 中国宁波
越南地图
EWD-Compass 越南 编号 SAV8-0906 Block 8
太阳大道公寓楼
28 Mai Chi Tho, An Phu Ward、
胡志明市秋德市。