Wat is Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) voor China en Vietnam?

Wat is de CBAM

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie het Fit for 55 package gepresenteerd. Hét pakket aan maatregelen dat de uitstoot van broeikasgassen met 55% moet verminderen ten opzichte van 1990 én moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Eén van de belangrijke maatregelen daarin is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), een importregeling die een gelijk speelveld creëert in emissierechten voor producenten van binnen en buiten de EU. We gaan in dit artikel dieper in op de impact van CBAM voor China en CBAM voor Vietnam. Wat betekent dat voor jou en hoe ga je daar mee om?

Het algemene doel van CBAM

Het CBAM is ontworpen met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen producenten binnen de EU, die onder het Europees systeem voor emissiehandel (EU-ETS) vallen, en importeurs die de productie van goederen hebben uitbesteed aan derde landen. CBAM heeft feitelijk twee grote doelen:

1. Onze planeet redden: het helpt bij het verminderen van broeikasgasuitstoot.
2. Een eerlijk speelveld creëren tussen Europese en niet-Europese productiebedrijven.

 

“De CBAM werkt als het ware als een compensatie regeling om oneerlijke concurrentie van buiten de EU tegen te gaan.“

 

Hoe werkt de CBAM?

CBAM zorgt ervoor dat er aan de grens belasting wordt geheven op producten uit landen buiten de EU, die op een of andere manier vervuilend zijn. Het is eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven niet oneerlijk moeten concurreren met bedrijven buiten de EU waar deze focus of regeling nog niet volledig van kracht is. Dit fenomeen noemen we ‘carbon leakage’, ofwel het risico dat de industrie uit de EU vertrekt naar derde landen waar de milieunormen op dit moment lager liggen. Ook wil het op deze manier een beperking opleggen aan de import van goederen waarbij veel CO2-uitstoot is vrijgekomen.

Hoe werkt CBAM - Infographic

Bron: Infographic Fit for 55 – Europese Raad van de Europese Unie

Bekijk CBAM infographic

 

Nieuwe verantwoordelijkheden voor importeurs

De invoering van CBAM kan een aanzienlijke impact hebben op jou als importeur. Je verantwoordelijkheden zien er op dit moment als volgt uit:

 • Het aanstellen van een geautoriseerde aangever bij invoer, een zogenoemde CBAM-aangever
 • Het voeren van een gevalideerde rapportage waarin de CO2-emissies zijn vastgelegd voor je geïmporteerde producten
 • Het indienen van een periodieke aangifte waarin je jouw goederen en hun CO2-afdruk rapporteert
 • Ieder kwartaal dient aangifte gedaan te worden, welke uiterlijk 1 maand na het aflopen van het kwartaal gerapporteerd moet zijn.  
 • Het voorbereiden van jouw non-EU leveranciers op de directe en indirecte emissie waarden van hun eigen producties. 

Lees hier alles over invoerrechten en import uit China en Vietnam. Of bekijk hier onze aanpak voor import ondersteuning.

Impact op Internationale Handel

Wat betekent dit nu voor de importeurs en exporteurs? Met CBAM heeft de EU een handvat om niet alleen de interne markt, maar ook op internationale schaal te inspireren tot verduurzaming en om dezelfde stappen te nemen tegen klimaatverandering.

De importheffing zal worden ingevoerd voor goederen die onder het EU-ETS vallen: 

 • ijzer en staal
 • aluminium
 • cement
 • meststoffen
 • elektriciteit
 • waterstof

Voor de goede orde, deze lijst kan nog worden aangevuld. Wel is er een vrijstelling voor e-commerce goederen opgenomen met een (totale) waarde lager dan € 150,-.

Uitdagingen en kritieken

Zo’n ingrijpende maatregel zet de wereld even op zijn kop voor bedrijven die importeren uit derde landen, zoals zakelijke import uit Vietnam. Het wordt vanaf heden nóg veel belangrijker je importbeleid streng onder de loep te nemen of een expert in de hand te nemen. 

De rol van van CBAM in China en CBAM in Vietnam op je importproces in de toekomst

De CBAM is van start gegaan in oktober 2023. Importeurs zijn ieder kwartaal verplicht geïmporteerde CBAM goederen aan te geven. Die aangifte bestaat vooralsnog uit informatie en het in kaart brengen van de geïmporteerde productgroepen per land en tonnage. 

Na het aflopen van elk kwartaal heb je als importeur nog 1 maand de tijd om de rapportage in te dienen. Tot Q3 2024 is het mogelijk gebruik te maken van default values voor de emissie uitstoot per productgroep, maar tegelijkertijd is het de bedoeling dat importeurs met hun leveranciers startten met het verzamelen van informatie over de daadwerkelijke emissie uitstoot per product. Deze waarden moeten in toekomstige rapportages meegenomen gaan worden.

Er wordt vanuit de leveranciers van je producten dus ook een belangrijke medewerking verwacht om deze informatie goed in kaart te brengen. Dat is een belangrijke schakel in het proces, waar EWD-Compass je graag bij ondersteunt. 

CBAM maatregelen vanaf 2026

Tot 1 januari 2026 geldt de kwartaal rapportage verplichting zonder financiële heffingen. Vanaf 1 januari 2026 ga je verplicht kosten afdragen over de emissies van je geïmporteerde producten uit derde landen, welke in de vorm van certificaten kan worden vereffend. De precieze kosten van deze CBAM certificaten zal worden gebaseerd op de waarde van het EU-ETS emissierecht, welke in de aanloop naar 2026 ook in werking zal treden voor Europese leveranciers en fabrikanten. 

Heb je nog prangende vragen over CBAM? Neem gerust contact op met onze import experts!

相关文章
所有项目
荷兰地图
EWD-Compass B.V. Everdenberg 7
4902 TT Oosterhout
荷兰
中国地图
EWD-Compass 中国 12B03室
上东国际1号楼
沧海路1926号
315041 中国宁波
越南地图
EWD-Compass 越南 编号 SAV8-0906 Block 8
太阳大道公寓楼
28 Mai Chi Tho, An Phu Ward、
胡志明市秋德市。