Voorraadketenbeheer

Bij EWD-Compass hebben we alle tools en ervaring in huis om vooraf een goede prognose te kunnen maken. We brengen hierbij met name de behoefte en capaciteiten goed in beeld.

De ketenstappen
In het traject van ontwerp tot levering is een groot aantal ketenstappen te onderscheiden. Allen hebben invloed op de supply-chain. Elementen als de beschikbare grondstoffen voor de productie of de toepasbaarheid van het eindproduct in de lokale setting kunnen al invloed hebben op het ontwerp en de levertijd van uw product. De stuks- en grootverpakkingen zijn bepalend voor het volume van de verlading. En het hergebruik van verpakkingen is van invloed op de kwaliteit ervan en uiteraard de impact op het milieu. Bovendien is het gewicht van het product en de methode van lossen weer van belang voor de equipment/container. Kortom: er zijn veel keuzes die aan de tekentafel gemaakt moeten worden, die uiteindelijk bepalend zijn voor de supply-chain. Wij begeleiden u met veel plezier in het maken van de juiste keuzes.

Samenwerking is key
Om de voorraad betaalbaar en voldoende flexibel te houden is een goede samenwerking in de keten van groot belang. De kwaliteit van de samenwerking houden we bij EWD-Compass dan ook continu in het oog. Het gebruik van ijzeren voorraden aan beide zijden van de keten en het spreiden van productie-/distributierisico over meerdere partijen geeft de benodigde flexibiliteit. Hierbij is het essentieel om de minimum orderhoeveelheid (MOQ) goed in de gaten te houden en ook kijken we bij EWD-Compass gedurende het proces steeds weer naar de diverse belangen van de verschillende partijen.

Doordachte risicospreiding
We werken regelmatig met zowel lokale als intercontinentale partijen. Zo geven we invulling aan urgente tekorten en afwijkende producten. Bovendien zorgen we er door middel van dat de inzet van de verschillende methoden van transport (express, FCL en LCL) voor dat (deel)leveringen uit Azië dreigende tekorten opvullen. Risicospreiding als het ware. Onze accountmanagers volgen de orders op de voet, signaleren trends met betrekking tot vertragingen in productie en transport. We adviseren u continu wat de gepaste aanpak is. Bovendien vindt u alle actuele informatie ook via onze online portal.

Benieuwd naar wat we exact voor u kunnen betekenen?

Stel uw vraag