Damage control!

Niks zo vervelend als klachten over je zorgvuldig ontwikkelde product! In het verleden kreeg een klant negatieve geluiden op rondom hun producten. Er waren optische problemen. Gelukkig was de technische functionaliteit nog prima in orde. Maar visueel vertoonde de coating niet langer voldoende kwaliteit. Tijd om in actie te komen…

EWD-Compass werd ingeschakeld. De klant startte met ons een intensief traject waarbij een totaal nieuw voorbehandelings proces werd opgezet. Allereerst zochten we uit waar het in het proces fout ging. Want van daaruit konden we naar een passende oplossing zoeken. Hierbij werd niks aan het toeval overgelaten, bij damage control let je immers op alle factoren. Onze lokale mensen bezochten de fabriek in kwestie. Samen met de producenten spoorden we kink in de kabel al snel op. Volgende stap: het probleem oplossen.

Elk probleem is er om te worden opgelost
De oplossing werd al snel op papier geschetst, maar uiteraard is het vooral van belang dat de oplossing ook in de praktijk werkt. Daarom ging EWD op zoek naar de allerbeste Europese coating experts. We bezochten de fabrieken keer op keer. Er vond een zeer grondige testperiode plaats. Tijdens de bezoeken aan de fabrieken werd er streng op toegezien dat de optische kwaliteit van het product daadwerkelijk naar een hoger niveau werd getild!

Mooie bijkomstigheid van damage control
Uiteindelijk zijn we samen tot een prachtig eindproduct gekomen. Een mooie bijkomstigheid is dat we gelijk ook alle andere producten van onze klant bij de fabrikant onder de loep namen. Producten waarover absoluut geen klachten bekend waren. Maar die we – nu we toch bezig waren – wilden meenemen in onze optimaliseringsslag. Een zeer groot deel van het assortiment van onze klant kreeg op deze manier een boost.

Versterkte positie
Bovendien heeft de fabriek voor al haar klanten gebruik gemaakt van het zorgvuldige onderzoek dat in 2018 door EWD werd uitgevoerd. Alle producten die in deze fabriek gemaakt en gecoat worden profiteren hiervan. De positie van zowel klant als fabrikant is door deze optimalisatie versterkt. En dat schept extra vertrouwen voor de toekomst. Mooi toch?

"Door goede samenwerking is de kwaliteit in onze groeiende markt niet alleen verbeterd, maar ook gewaarborgd"

Stel uw vraag