Damage control!

Niks zo vervelend als klachten over je zorgvuldig ontwikkelde product! In het verleden kreeg een klant negatieve geluiden op rondom hun producten. Er waren optische problemen. Gelukkig was de technische functionaliteit nog prima in orde. Maar visueel vertoonde de coating niet langer voldoende kwaliteit. Tijd om in actie te komen…

EWD-Compass werd ingeschakeld. En in samenwerking met de klant startten we een intensief traject waarbij een totaal nieuw voorbehandelingsproces werd opgezet. Allereerst zochten we uit waar het in het proces fout ging. Want van daaruit konden we naar een passende oplossing zoeken. Hierbij werd niks aan het toeval overgelaten. Onze lokale mensen bezochten de fabriek in kwestie en samen met de producenten spoorden we het hiaat in het proces al snel op. Volgende stap: het probleem oplossen.

Elk probleem is er om te worden opgelost
De oplossing werd op papier al snel geschetst, maar uiteraard is het vooral van belang dat zo’n oplossing ook in de praktijk werkt. Daarom ging EWD-Compass ging op zoek naar de allerbeste Europese qualicoat experts. Zij bezochten de fabrieken keer op keer op keer op keer. Er vond een zeer grondige testperiode plaats. Tijdens de bezoeken aan de fabrieken werd er streng op toegezien dat de optische kwaliteit van het product daadwerkelijk naar een hoger niveau werd getild!

Mooie bijkomstigheid
Uiteindelijk zijn we samen met onze klant tot een prachtig eindproduct gekomen. En mooie bijkomstigheid: we namen direct ook alle andere producten van onze klant bij deze fabrikant onder de loep, producten waarover absoluut geen klachten bekend waren, maar die we – nu we toch bezig waren – wilden meenemen in onze optimaliseringsslag. Een zeer groot deel van het assortiment van onze klant kreeg op deze manier een boost.

Versterkte positie
Bovendien heeft de fabriek voor al haar klanten gebruik gemaakt van het zorgvuldige onderzoek dat in 2018 door EWD-Compass werd uitgevoerd. Alle spuitgietproducten die in deze fabriek gemaakt en gecoat werden, worden sindsdien op een aanzienlijk hoger niveau geproduceerd. De positie van zowel klant als fabrikant is door deze optimalisatie versterkt. En dat schept extra vertrouwen voor de toekomst. Mooi toch?

"Door goede samenwerking is de kwaliteit in onze groeiende markt niet alleen verbeterd, maar ook gewaarborgd"

Stel uw vraag